Jogi nyilatkozat

A szerződés tárgya a Soko Internet Shop Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. 

Adataink:

Cég Neve: Soko Internet Shop Kft.
Cég képviselője: Somfai Gergely
Cím: 1117, Budapest Budafoki út 183.
Adószám:  24738527-2-43
Cégjegyzékszám: 01 09 179711
Bejegyzés kelte: 2013.10.17.
Telefonszám: +36 1 800 9804
Email cím: info@netvital.net

 

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a Soko Internet Shop Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján szerződés jön létre a Soko Internet Shop Kft., mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat − amely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza − készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően − de még a kiszállítás előtt − a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06-1-800-9804 telefonszámon.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Soko Internet Shop Kft. nem iktatja.

A honlapon található összes tartalom (képek, termékek, szövegek) a Soko Internet Shop Kft. tulajdona, beleegyezése nélkül más oldalon, más adatbázisban fel nem használható.

Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

A képek csak illusztrációk!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

form